(Translated by https://www.hiragana.jp/)
このホームページに、ベトナム語のページができました Trên trang web này đã có trang tiếng Việt | 公益財団法人 鳥取県国際交流財団 Tottori Prefectural International Exchange Foundation

このホームページに、ベトナムのページができました Trên trang web này đã có trang tiếng Việt

ベトナムのページ公開こうかいしました。「言語げんごボタン(Tiếng việt)」をすと、ベトナムのページが表示ひょうじされます。これからは、ベトナムページでも情報じょうほう発信はっしんしていきます。おともだちやおいのベトナム出身しゅっしん方々かたがたにもおしえてあげてください。
 
URL  http://www.torisakyu.or.jp/vi/2348/
鳥取とっとりけん国際こくさい交流こうりゅう財団ざいだんホームページ(ベトナムトップページ)
 
Đã xuất bản trên trang chủ bằng tiếng Việt. Nếu bạn [nhấn nút ngôn ngữ tiếng Việt] sẽ hiển thị ra trang tiếng Việt. Từ bây giờ chúng tôi sẽ gửi thông tin trên trang web bằng tiếng Việt. Xin hãy giới thiệu đến bạn bè và người quen cùng là người Việt  của bạn.
 
Trang chủ quỹ nền tảng giao lưu quốc tế tỉnh Tottori ( Trang đầu tiếng Việt )
URL  http://www.torisakyu.or.jp/vi/2348/
 
上へ戻る