(Translated by https://www.hiragana.jp/)
Các đường link có ích dành cho cư dân người nước ngoài 外国人住民のためのお役立ちリンク | Cơ quan pháp nhân công ích Quỹ giao lưu quốc tế tỉnh Tottori Tottori Prefectural International Exchange Foundation

Các đường link có ích dành cho cư dân người nước ngoài 外国がいこくじん住民じゅうみんのためのお役立やくだちリンク

▼ CÓ THỂ HỌC TIẾNG NHẬT TRỰC TUYẾN
(にほんごを オンラインで べんきょうすることが できます。)
※Các đường link ngoài (External Links)
▼Thông tin có ích cho cuộc sống "Tottori"
~Thông tin đa ngôn ngữ tỉnh Tottori, v.v.(Dẫn đến đường link bên ngoài)~
 

Anshin Toripynavi :Ứng dụng phòng chống thiên tai tỉnh Tottori: Hỗ trợ đa ngôn ngữ(Ban Thông Tin- Biện pháp đối phó với thiết bị của Cục Quản Lý Khủng Hoảng Tỉnh Tottori)

Đây là ứng dụng tổng hợp, miễn phí của tỉnh Tottori, được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ. Ứng dụng này sẽ dẫn đến các đường link về các thông tin khẩn cấp (Cảnh báo, động đất, tin tức về giao thông...), nơi lánh nạn(Hinanjyo), về camera được lắp đặt để theo dõi, ứng phó thiên tai, hay ứng dụng " Safety tips" (Được giám sát bởi Cơ Quan Du Lịch Nhật Bản)- cung cấp thông tin khẩn cấp trong toàn nước Nhật. Nếu ngôn ngữ cài đặt của hệ điều hành là tiếng Việt, thông tin sẽ được hiển thị bằng tiếng Việt. Để nhận thông báo bằng tiếng nước ngoài, khi cài đặt bên trong ứng dụng, cần phải bật nút 「防災ぼうさい情報じょうほう」(Thông tin phòng chống thiên tai) sang ON để dịch sang từng ngôn ngữ. Công cụ dịch là dịch vụ dịch tự động bằng máy (Đường link ngoài: Trang chủ tỉnh Tottori) https://www.pref.tottori.lg.jp/toripynavi/ あんしんトリピーなび ~鳥取とっとりけん防災ぼうさいアプリ:多言たげん対応たいおう~ (鳥取とっとりけん危機きき管理かんりきょく機器きき対策たいさく情報じょうほう


CÁC THÔNG TIN CÓ ÍCH KHI SỐNG TẠI NHẬT / NHỮNG NƠI CÓ THỂ THẢO LUẬN HAY ĐẶT CÂU HỎI BẰNG TIẾNG VIỆT ( ĐƯỜNG LINK NGOÀI)

 

上へ戻る