(Translated by https://www.hiragana.jp/)
Lớp tiếng Nhật (Tottori) | Cơ quan pháp nhân công ích Quỹ giao lưu quốc tế tỉnh Tottori Tottori Prefectural International Exchange Foundation

Lớp tiếng Nhật (Tottori)

 
Lớp tiếng Nhật sẽ được mở lại vào tháng 06 năm 2022, trên tinh thần tuân thủ triệt để các biện pháp phòng dịch Covid-19.

TOTTORIKEN TOUBU LỚP TIẾNG NHẬT(TOTTORI)

<< Thông báo về lớp tiếng Nhật kỳ 1>>

※Chi tiết   Xem hướng dẫn (PDF)
※Form đăng ký  (doc)
 
Lớp tiếng Nhật(Tottori) Kỳ 1 năm 2022

Thời gian

Từ 12/06/2022 ~ 28/8/2022 (Chủ nhật hàng tuần)

Lớp căn bản(A) 9:3011:00    Lớp sơ cấp (B)11:1012:40

Lớp trung cấp(C)13:0014:30 Lớp học kanji(D)14:4016:10

Lớp tiếng Nhật dành cho trẻ em 13:0015:50 

Giờ học của từng lớp sẽ khác nhau. Lớp tiếng Nhật cho trẻ em nghỉ ngày 21/8

Địa điểm

【Lớp tiếng Nhật dành cho trẻ em】Kenmin Fureai kaikan Lầu 3( Map:Tottorishi Ougimachi 21 ).【Lớp căn bản-Sơ cấp- Trung cấp-Lớp Kanji】 Tottorishi Koureisha fukushi center ( Map:Tottorishi Tomiyasu 2-104-1 ) 

※ Tùy lớp học mà địa điểm học sẽ khác nhau.

Học phí Miễn phí
【!】 Học viên cần tuân thủ các quy định về phòng ngừa dịch Covid-19 khi tham gia học.
2022 1st EAST JPclass flier1.jpg

2022 1st EAST JPclass flier2.jpg

上へ戻る